9/10/2550

น้ำตาคนเลว

สำคัญผิดคิดไปในวันก่อน
กลับมาย้อนคิดได้ในคราวหลัง
โผผกผินบินไปด้วยใจพลั้ง
ต้องมานั่งทุกข์ระทวยด้วยเปล่าเปลี่ยว

มีรักแท้อยู่ใกล้ไม่เชยชื่น
ปล่อยวันคืนผ่านไปไม่แลเหลียว
ยามต้องเหงาเศร้าอยู่เพียงผู้เดียว
ไม่เหลือเสี้ยวความหวานวันผ่านมา

อยู่เดียวช้ำน้ำตาพร่ามาอาบแก้ม
วิโยคแซมแดโดยไห้โหยหา
จะลงโทษถือทัณฑ์แทนการลา
เชิญน้องยามาหั่นลงปลงชีวา

คงไม่สายเกินไปหากได้คิด
รู้สึกผิดอย่างมหันต์ในวันหน้า
เอ่ยเป็นกลอนอักษรหลั่งทั้งน้ำตา
คงพอสาแก่ใจที่ได้ทำ

แม้นเงียบเหงาเศร้าใจให้ล้นพ้น
จะอดรนทนไปด้วยใจช้ำ
ก้มหน้าฝืนทนไปชดใช้กรรม
ทุกคืนค่ำน้ำตาหยด...รดที่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

ความหมายของสื่อการสอน

สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลางในการนำส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว้...อ่านต่อ
Powered By Blogger